Jesteś tutaj

Każdy może znaleźć szczegółowe informacje dotyczące reformy edukacji

30 Styczeń 2017

W ramach debat i konsultacji poprzedzających reformę edukacji, które odbywały się od września do grudnia 2016 roku pracownicy Kuratorium Oświaty w Warszawie uczestniczyli w 209 spotkaniach - z nauczycielami, rodzicami, dyrektorami szkół i przedstawicielami samorządów (na terenie całego województwa mazowieckiego). Najczęściej poruszane tematy dotyczyły kosztów oraz kwestii techniczno-organizacyjnych wprowadzania zmian w systemie oświaty.
 
Mazowiecki Kurator Oświaty w styczniu bieżącego roku powołał Zespół ds. wdrażania reformy edukacji w województwie mazowieckim.
 
Do końca marca br. jest planowanych co najmniej 57 spotkań informacyjnych skierowanych do: rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół oraz przedstawicieli samorządów. Ponadto w tym samym okresie odbędzie się około 60 dyżurów eksperckich. W Kuratorium i jego delegaturach pracownicy będą je pełnić przynajmniej raz w tygodniu do godz. 18.00.
 
Kładziemy bardzo duży nacisk na spotkania informacyjno-konsultacyjne, gdyż zależy nam na sprawnym wdrożeniu reformy - powiedziała Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty.
 
9 stycznia 2017 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Przewidują one modyfikację ustroju szkolnego oraz organizacji szkół i placówek oświatowych. Wprowadzanie zmian rozpocznie się od roku szkolnego 2017/2018.
 
Szczegółowe informacje dotyczące reformy edukacji można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.reformaedukacji.men.gov.pl). Zarówno rodzice, nauczyciele oraz samorządowcy znajdą na niej odpowiedzi na pytania dotyczące zmian w oświacie. Ponadto Kuratorium Oświaty w Warszawie uruchomiło specjalny adres e-mail: reformaedukacji@kuratorium.waw.pl oraz infolinię pod numerem telefonu: 22 551 24 22, na które można kierować pytania związane z reformą edukacji. Na stronie internetowej Kuratorium funkcjonuje też specjalny dział poświęcony tylko reformie edukacji.

Rate this article: 
Brak głosów