Jesteś tutaj

Wielkość eksportu w styczniu 2015 r.

4 Marzec 2015

Na podstawie analizy opublikowanych danych o stanie gospodarki w styczniu oraz zapotrzebowania na usługi Korporacji w zakresie ochrony transakcji eksportowych szacujemy, że w styczniu eksport z Polski wyniósł 12,499 mld euro. Był więc o 4,4 proc. większy niż w grudniu i jednocześnie o 2,0 proc. mniejszy niż w styczniu 2014 r. Liczony w złotych eksport wyniósł 53,498 mld tj. o 5,8 proc. więcej niż w grudniu i równocześnie o 0,4 proc. więcej niż przed dwunastoma miesiącami.

Styczniowy wzrost obrotów jest zjawiskiem typowym. W listopadzie i grudniu skala obrotów kolejno spada. Wygasają już bowiem zamówienia mające zatowarować handel na okres świąt, znacząco zmniejsza się też popyt zaopatrzeniowy na dobra niezbędne do dalszej produkcji. W styczniu przychodzi pewne odreagowanie związane zwłaszcza z dobrami zaopatrzeniowymi i dostawami surowców – w tym energetycznych. Jednak tegoroczny styczeń najprawdopodobniej przyniósł wzrost mniejszy od typowego. Wskazują na to wyniki przemysłu i dane o obrotach handlu hurtowego. W konsekwencji roczna dynamika eksportu mogła okazać się istotnie niższa od notowanej w grudniu (w miejsce dodatniej +6,6 proc. pojawi się w statystykach ujemne -2,0 proc.). Korporacja oczekuje, że w okresie I – III 2015 r. eksport okaże się większy niż przed rokiem o 2,6 proc.
w euro, a w wymiarze złotowym o 2,8 proc. Aktualne szacunki potencjału gospodarczego polskich wytwórców oraz zmian w popycie na nasze towary w roku 2015 pozwalają oczekiwać wzrostu eksportu do kwoty 171,9 mld euro, co stanowić będzie wynik o 9,0 proc. wyższy niż w roku 2014. W ujęciu złotowym eksport w roku bieżącym powinien zamknąć się kwotą 705,5 mld, co odpowiadać będzie wzrostowi o 6,9 proc. w stosunku do wyników wypracowanych w roku 2014. Znaczące zwiększenie dynamiki eksportu opierać się będzie na postępującej poprawie koniunktury na rynku europejskim oraz w drugiej połowie roku na długo oczekiwanej normalizacji sytuacji u naszych wschodnich partnerów. Wspomniane czynniki jeszcze silniej oddziaływać będą w roku 2016 – ich wpływ będzie bowiem widoczny w statystykach wszystkich miesięcy. W związku z tym dynamika eksportu ulec powinna ponownej poprawie do 11,6 proc. w statystykach prowadzonych w euro. Oznaczać to będzie wypracowanie sprzedaży zagranicznej sięgającej 191,9 mld euro. W statystykach złotowych eksport w roku 2016 prognozowany jest na 766,4 mld, co oznaczać będzie wynik o 8,6 proc. wyższy niż w roku 2015.

Prognozy Korporacji dotyczące wyników eksportu w latach 2015-2016 wskazujące na wzrost eksportu ogółem odpowiednio o 9,0 proc. i 11,6 proc. są wynikiem następujących prognozowanych zmian wolumenu eksportu na podstawowych dla naszej gospodarki rynkach:

Niemcy – wzrost eksportu o 9,7% i 10,5%
Pozostałe kraje strefy euro o 9,8% i 10,3%
Pozostałe kraje UE o 8,0% i 10,9%
Pozostałe kraje rozwinięte o 9,5% i 12,2%
Kraje Europy Środkowo - Wschodniej o 5,5% i 15,0%
Kraje rozwijające się o 10,0% i 18,0%.

Rate this article: 
Brak głosów